Elementy systemu alarmowego


Pobierz katalog i ulotki systemu Jablotron 100

Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze elementy wchodzące w skład systemu alarmowego:

Centrala alarmowa

Centrala jest podstawowym elementem systemu alarmowego Jablotron 100. Oferuje ona elastyczne oraz łatwe do zastosowania możliwości ochrony obiektu. Zależnie od potrzeby można ją przystosować do małych, jak i średniej wielkości instalacji. Dzięki temu idealnie nadaje się do zastosowania w domach, mieszkaniach, biurach, sklepach, itp. Duża liczba adresów oraz sekcji pozwala na ograniczenie kosztów i budowę wielu oddzielnych systemów na jednej centrali.

Czytnik kart i klawiatury:

Czytnik RFID

Urządzenie daje możliwość sterowania i kontroli systemu alarmowego poprzez pastylki zbliżeniowe lub karty. Wyposażone jest w pojedynczy panel modułowego sterowania JA-192E, ale zależnie od potrzeb liczbę paneli można rozszerzyć do 20.

Obsługa poszczególnych stref lub urządzeń pracujących w systemie polega na wciśnięciu przycisku panelu oraz autoryzacji pastylką lub kartą.

Klawiatura z czytnikiem RFID

Urządzenie daje możliwość sterowania i kontroli systemu alarmowego poprzez kod wpisany z klawiatury, pastylki zbliżeniowe lub karty. Wyposażone jest w pojedynczy panel modułowego sterowania JA-192E, ale zależnie od potrzeb liczbę paneli można rozszerzyć do 20.

Obsługa poszczególnych stref lub urządzeń pracujących w systemie polega na wciśnięciu przycisku panelu oraz autoryzacji kodem z klawiatury, pastylką lub kartą.

Klawiatura LCD z czytnikiem RFID

Urządzenie daje możliwość sterowania i kontroli systemu alarmowego poprzez kod wpisany z klawiatury, pastylki zbliżeniowe lub karty. Wyposażone jest w pojedynczy panel modułowego sterowania JA-192E, ale zależnie od potrzeb liczbę paneli można rozszerzyć do 20.

Obsługa poszczególnych stref lub urządzeń pracujących w systemie polega na wciśnięciu przycisku panelu oraz autoryzacji kodem z klawiatury, pastylką lub kartą. Menu klawiatury dostępne na wyświetlaczu LCD umożliwia dostęp do funkcji dodatkowych oraz załączanie z autoryzacją bez dokładania kolejnych paneli modułowego sterowania.

Czujki:

 

Czujka ruchu

Służy do ochrony obiektu wewnątrz. Reaguje na ruch człowieka w pomieszczeniu oraz temperaturę jego ciała. Pole widzenia czujnika może być dostosowane do potrzeb instalacji poprzez zamocowanie w nim odpowiedniej kurtyny. Ustawiany cyfrowo poziom czułości pozwala dostosować parametry pracy czujnika do występujących w pomieszczeniu.

Czujka ruchu z aparatem

Przeznaczona jest do wykrywania ruchu wewnątrz budynków i wizualnej weryfikacji włamania. W pierwszym momencie reaguje detektor ruchu, który następnie wyzwala robienie zdjęć. Dla podświetlenia nocnego czujnik ma wbudowaną lampę błyskową. W pierwszej kolejności zdjęcia są zapisywane na karcie SD zamontowanej w urządzeniu. Po ich zapisaniu następuje przesłanie obrazów do centrali alarmowej, na telefony, e-mail lub centrum monitoringu.

Zdjęcia mogą być też wywoływane zdalnie na życzenie, np. w celu potwierdzenia alarmu pożarowego. W przypadku ustawienia tego czujnika na wejściu będzie informował o tym, kto rozbroił daną strefę, np. przykład rodzic otrzymuje zdjęcie dziecka po jego powrocie ze szkoły.

Czujka ruchu z czujnikiem zbicia szyby

Wewnątrz jednej obudowy znajdują się dwa niezależne detektory. Czujnik ruchu reaguje w momencie poruszania się przed nim człowieka. Czujnik zbicia szyby wykrywa zjawisko zmiany ciśnienia wytworzone poprzez drganie uderzonej szyby oraz reaguje na częstotliwość dźwięku rozbijanego szkła. Zależnie od potrzeby można dostosować czułość detekcji.

Czujnik zbicia szyby

Wykrywa zdarzenie związane z rozbiciem szyby w oknie. W celu wykluczenia przypadkowego załączania zastosowano tutaj podwójną analizę alarmu. Czujnik wykrywa dźwięk tłuczonej szyby oraz zmianę ciśnienia w pomieszczeniu pod wpływem uderzenia w szybę. Czujnik chroni całe pomieszczenie, a zależnie od ilości okien oraz ich wielkości można wyregulować jego czułość.

Czujnik otwarcia

Jest to prosty czujnik reagujący na otwarcie okna lub drzwi. W przypadku otwarcia lub oderwania obudowy załączony zostanie alarm sabotażowy.

Czujnik otwarcia (ukryty)

Jest on przeznaczony do wykrywania otwarcia okna lub drzwi. Ten praktycznie „niewidzialny” czujnik montowany jest wewnątrz framugi okiennej, dzięki czemu zwiększa się poziom bezpieczeństwa, ponieważ urządzenie nie jest widoczne z zewnątrz.

Czujnik pasuje do większości okien plastikowych i drewnianych a jego instalacja jest bardzo prosta. Kontroluje stan otwarcia i zamknięcia okna na podstawie położenia klamki (zaczepu zamykającego), dzięki czemu nie ma ryzyka, że w momencie pozostawienia uchylonego okna ktoś dokona jego pełnego otwarcia.

Czujnik wstrząsu i przechyłu

Czujnik ten posiada dwa tryby pracy. Tryb wibracyjny stosowany jest do ochrony drzwi, okien, ścian, itp. Alarm wzbudzany jest w momencie wykrycia wstrząsu powodowanego próbą otwarcia, wyważenia lub wyburzenia. Tryb przechyłu stosowany jest natomiast do zabezpieczenia obrazów, figur, samochodu, itp. Alarm wzbudzany jest w momencie wykrycia zmiany położenia.

Zastosowano tutaj akcelerometr reagujący na ruch w 3 płaszczyznach. Cyfrowa analiza sygnału oraz możliwość ustawienia czułości ograniczają występowanie fałszywych alarmów.

Czujnik temperatury

Służy do pomiaru temperatury wewnątrz pomieszczenia lub na zewnątrz stosując dodatkowo hermetyczną obudowę. Informacja o aktualnej temperaturze jest przesyłana poprzez centralę do portalu Jablotron Cloud. W przypadku kiedy wartość temperatury jest większa lub mniejsza od zadanej, portal powiadomi o tym użytkownika wysyłając SMS lub e-mail.

Czujkę można również wykorzystać do prostego sterowania np. grzałką w celu utrzymywania zadanej temperatury w pomieszczeniu.

Czujka pożarowa

W czujniku znajdują się dwa detektory. Pierwszy reaguje na pojawienie się dymu, natomiast drugi wykrywa zmianę temperatury. Urządzenie może być wykorzystane dla ochrony obiektów prywatnych i komercyjnych. Zależnie od potrzeby można ustawić 4 tryby pracy: tylko dym, tylko temperatura, dym lub temperatura, dym i temperatura. Alarm załączany jest lokalnie poprzez sygnalizację świetlną i dźwiękową oraz zdalnie powiadomieniem z centrali alarmowej.

Czujnik wycieku wody

Reaguje w momencie wykrycia wycieku wody i przeznaczony jest do stosowania w miejscach takich jak: łazienki, kuchnie, przyłącza wodne, itp. Kiedy obydwie elektrody czujnika zostaną zwarte przez wodę zostaje załączony alarm. Możliwe jest również automatyczne odcięcie dopływu wody poprzez wysterowanie elektrozaworu.

Czujnik wycieku gazu

Jest to bezprzewodowy czujnik wykrywający wyciek gazu w chronionym pomieszczeniu. Przeznaczony jest do różnych rodzajów gazu (ziemny, metan, propan, butan, acetylen, gpl, hydrogen). Zależnie od rodzaju czynnika montuje się go u góry (gazy lekkie) lub u dołu (gazy ciężkie). W celu odcięcia dopływu gazu w momencie alarmu, można poprzez przekaźnik na czujniku zamknąć zawór gazowy. Dodatkowo dla lokalnego informowania można do czujnika podłączyć małą syrenę wewnętrzną.

Czujnik czadu

Czujnik chroni życie i zdrowie człowieka wykrywając pojawienie się w pomieszczeniu czadu. Zastosowano w nim wysokiej jakości detektor elektrochemiczny, który reaguje już przy najmniejszym pojawieniu się CO w powietrzu. Urządzenie jest przeznaczone do stosowania w domach, mieszkaniach, przyczepach kempingowych oraz łodziach. Czujnik informuje o zagrożeniu głośnym alarmem dźwiękowym oraz świetlnym. Czujnik zasilany jest bateriami litowymi, które wystarczają na cały okres jego żywotności.

 

Kamera do weryfikacji wideo

Kamera umożliwia wykonanie zdjęć chronionego obszaru i przesłanie ich do centrali alarmowej. Zdjęcia można wykonać poprzez aktywację za pomocą zdalnej aplikacji MyJABLOTRON lub przez aktywację innego urządzenia (np. czujki).

 

Termostat

Jest przeznaczony do ustawiania i pomiaru temperatury w pomieszczeniu. Ustawienia zadanej temperatury oraz funkcji programowych dokonuje się manipulując pokrętłem sterowania. Termostaty są wyposażone w funkcję powiadomienia na wypadek zamarzania. Istnieje też możliwość sterowania temperaturą ogrzewania podłogowego.